SOŠ Handlová

 • Deň otvorených dverí

  SOŠ v Handlovej otvorila svoje dvere verejnosti Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole v Handlovej ukázal, že aj naša škola môže byť tou správnou voľbou pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy. S pomocou učiteľov si študenti pripravili stanovištia, na ktorých sa mohli žiaci ZŠ pristaviť a ponoriť do tajov študijných a učebných odborov školy.

  Tento deň prilákal hlavne tých, ktorí majú záujem o elektrotechniku, informačno-komunikačné technológie, cudzie jazyky i podnikanie. Cieľom dňa otvorených dverí bolo priblížiť jednotlivé vzdelávacie programy, odborné vzdelávanie, duálny systém vzdelávania, spoluprácu s firmami i atraktívnosť štúdia tak, aby sa sami mohli rozhodnúť, čo ich zaujíma a čo má pre nich perspektívu do budúcna.

  ČítaÅ¥ ďalej...  
 • Krajské kolo Olympiády ľudských práv – XXI. ročník

  Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi. Našu školu reprezentovala žiačka IV. A triedy Monika Balažíková. XXI. ročník olympiády bol zameraný na 30. výročie Nežnej revolúcie. Pedagogický dozor zabezpečovala Ing. Jana Kubáleková.

  Monika obsadila 4. miesto, ktoré jej zabezpečilo postup do celoštátneho kola OĽP. K dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v ďalšej reprezentácii našej školy.

  ČítaÅ¥ ďalej...  
 •  Kritériá prijatia na Å¡túdium pre Å¡kolský rok 2019/2020

  ČítaÅ¥ ďalej...  
 • Do you speak English?

  Ak si na našu otázku v duchu odpoviete nie, vôbec nám to nevadí, pretože my sami veľmi dobre vieme, akých úspešných a jazykovo zdatných študentov na našej škole máme. O ich vynikajúcich vedomostiach a zručnostiach v anglickom jazyku sme sa mohli presvedčiť na jazykových súťažiach, ktoré sa konali v mesiacoch november a december 2018.

  Súťaž Best in English je medzinárodnou online súťažou určenou pre študentov stredných škôl a gymnázií, v ktorej si môžu žiaci overiť svoje jazykové schopnosti na úrovni B1 – C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky.

  626-412-0010  
 • Angličtinár roka - Best in English 2018

  Dňa 30. 11. 2018 sa na SOŠ Handlová uskutočnil ďalší ročník celoeurópskej súťaže Angličtinár roka (Best in English). Pointou súťaže je absolvovanie 60 minútového on-line testu pokrývajúceho vedomosti v rozsahu úrovní B1 až C1 spoločného európskeho referenčného rámca. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 922 stredných škôl a 21 110 študentov z 30 štátov, v rámci SR to bolo 123 stredných škôl a 2 700 študentov.

  A ako sa darilo našim študentom?

  202-799-5592